[00X5WB]

[00X5WB]

Thương hiệu: Khác

Cảm ơn quý khác đã tin tưởng và mua hàng tại Minmobile.

Thông tin sản phẩm của quý khách:

Samsung Galaxy Watch 42 - Imei:00X5WB

Phụ kiện: Fullbox
Dung lượng:
Mua thêm bảo hành: không.
Màu sắc: bạc
Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách còn: