[035177]

[035177]

Thương hiệu: Khác

Cảm ơn quý khác đã tin tưởng và mua hàng tại Minmobile.

Thông tin sản phẩm của quý khách:

Điện thoại iPhone SE Imei: 035177

Phụ kiện:
Dung lượng: 32GB
Mua thêm bảo hành: không.
Màu sắc:
Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách còn: