[387312]

[387312]

Thương hiệu: Khác

Cảm ơn quý khác đã tin tưởng và mua hàng tại Minmobile.

Thông tin sản phẩm của quý khách:

Điện thoại Samsung Note 8- Imei: 387312

Phụ kiện: sạc, cáp, tai nghe
Dung lượng:
Mua thêm bảo hành: không.
Màu sắc: Titan
Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách còn: