[440779]

[440779]

Thương hiệu: Khác

Cảm ơn quý khác đã tin tưởng và mua hàng tại Minmobile.

Thông tin sản phẩm của quý khách: LG Gentel
Điện thoại hàng xách tay - số Imei: 440779
Phụ kiện: cáp, sạc
Dung lượng: 
Mua thêm bảo hành: không.
Màu sắc: 
Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách còn: