[813512]

[813512]

Thương hiệu: Khác

Cảm ơn quý khác đã tin tưởng và mua hàng tại Minmobile.

Thông tin sản phẩm của quý khách:

Điện thoại Iphone 8 - Imei: 813512

Phụ kiện: Fullbox
Dung lượng: 64gb
Mua thêm bảo hành: không.
Màu sắc: Đỏ
Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách còn: