[855024]

[855024]

Thương hiệu: Khác

Cảm ơn quý khác đã tin tưởng và mua hàng tại Minmobile.

Thông tin sản phẩm của quý khách:

Samsung Galaxy Watch - Imei:855024

Phụ kiện: Fullbox
Dung lượng: 
Mua thêm bảo hành: không.
Màu sắc: 
Thời gian bảo hành sản phẩm của quý khách còn: