Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ cũng như sản phẩm của công ty.

- Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

  • Nếu ở xa Quý Khách có thể gửi sản phẩm theo đường bưu điện.
  • Nếu ở TP Hồ Chí Minh thì Quý Khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến cty.

- Thời gian trả lời khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.